Rekrutacja na rok 2021

Zbliża się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

5 marca 2021 roku opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w tym oczywiście i naszej placówki. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja