Statut placówki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną uchwałą z 27 sierpnia 2020 r. możliwy do pobrania w formacie PDF lub do wyświetlenia w przeglądarce: