Mamy dobrą wiadomość dla dzieci, rodziców i nauczycieli Przedszkola nr 16  w Gdyni.

Nasza placówka znalazła się wśród tych szczęśliwych, które realizują projekt „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.

Co dla dzieci?

  • zajęcia specjalistyczne (logopedia, integracja sensoryczna);
  • zajęcia rozwijające (matematyczno-biologiczne, legorobotyka, przyrodniczo-logiczne, naukowo-doświadczalne, teatralne).

Co dla rodziców?

  • warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u dzieci;
  • indywidualne spotkania ze specjalistami w zakresie specjalnych potrzeb dzieci.

Co dla nauczycieli? 

  • szkolenia z zakresu kreatywnej pedagogiki, rozwijania umiejętności matematycznych i informatycznych w przedszkolu, metod aktywizujących w pracy w przedszkolu, metodyki nauki czytania i liczenia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, arteterapii w przedszkolu, wykorzystywania narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej;
  • studia podyplomowe z integracji sensorycznej.

Co dla przedszkola?

  • laptopy wraz z oprogramowaniem, rzutniki multimedialne, tablice multimedialne;
  • pakiety edukacyjne i tablety do zajęć z legorobotyki;
  • pomoce do zajęć logopedycznych: program multimedialny wspomagający terapię dzieci  z zaburzeniami mowy i słuchu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.